اخبار کنکور حرف آخر

 رتبه اول دانش آموزان یزدی در قبولی کنکوری سراسری امسال

استاندار يزد گفت: براي 24سال پياپي، دانش آموزان استان بر قله كنكور سراسري كشور ايستادند.

سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد درجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ضمن اشاره به موفقيتهاي چشمگير دانش آموزان استان در مقايسه با ساير استانها و افتخار آفريني هاي پياپي ايشان براي استان، از كسب رتبه اول كنكور سراسري كشور توسط دانش آموزان يزدي در سالجاري خبر داد و تصريح كرد: استان يزد امسال نيز توفيق داشت تا براي بيست و چهارمين سال پياپي، با ضرائب بسيار بالا، رتيه اول كنكور سراسري كشور در ميان ديگر استانها را به خود اختصاص دهد.

وي افزود: استان يزد همچنين در ارتباط با فراواني ثبت نام كنندگان و پذيرش شدگان آزمون كنكور سراسري سال 1396 در همه گروه ها در كشور رتبه اول را به دست آورده  و در مجموع از نظر تعداد و درصد قبولي، دانش آموزان يزد رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده اند.
 

رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان افزود: در رشته رياضي دانش آموزان استان يزد با كسب هشتاد و سه و پنجاه و چهار صدم درصد قبولي رتيه اول را كسب كرده اند كه در مقايسه با استان داراي رتبه دوم با هفتاد و هفت و دو دهم درصد قبولي، اين رتبه به دست آمده است.
" ميرمحمدي" افزود: در رشته علوم انساني استان يزد با كسب هفتاد و نه بيست و چهار صدم درصد قبولي ها، در مقايسه با استان داراي رتبه دوم با كسب هفتاد و چهل و شش صدم درصد قبولي، حائز رتبه اول شده است.
 

وي ادامه داد: در رشته علوم تجربي دانش آموزان استان با كسب چهل و سه و شصت و دو صددم درصد قبولي ها، نسبت به استان دوم كشور كه سي و دو و شصت و چهارصدم قبولي را به خود اختصاص داده، اول شده اند.
 

استاندار يزد آنگاه با اشاره به افتخار آفريني هاي دانش آموزان استان در طول اين سالها تصريح كرد: در مجموع در اين سالها، شاهد اين هستيم كه به طور پياپي، دانش آموزان استان هم از نظر تحصسلي و ارتقاء كيفيت علمي و هم از نظر افزايش فاصله درصد قبولي ها با استانهاي حائز رتبه دوم در كشور، مسير رو به رشدي را طي كرده اند و در حقيقت هر سال ممتازتر از سال قبل در كنكور سراسري ظاهر شده اند.
 

میرمحمدی ضمن تقديراز مدير كل آموزش و پرورش استان در راستاي برنامه ريزي جهت كسب اين موفقيت ارزشمند تاكيد كرد: به جاست تا اين افتخار آفريني پياپي را به همه دانش آموزان عزيز و تحول آفرين استان، والدين گرامي و مسئوليت پذيرشان و تمامي معلمان، فرهنگيان، مديران و دست اندركاران پرتلاش و آينده نگر امر آموزش و پرورش در سراسر استان يزد تبريك بگويم و موفقيت روز افزونشان را از درگاه خداي متعال خواستار باشم.
 

استاندار يزد ضمن ابراز اميدواري جهت تداوم حفظ برند ايستادن دانش آموزان يزدي بر قله كنكور سراسري كشور تاكيد كرد: كسب اين موفقيت هديه ايست گرانبها به همه فرهنگيان استان كه قطعا مي كوشند تا دانش آموزان در كنار تعالي و ترقي در حوزه علوم درسي، افرادي سودمند، مسئوليت پذير، متعهد، با عزت نفس و مردم مدار و آشنا به كار تيمي و پايبند به اصول مشاركت مدني و اجتماعي تربيت شوند و از اين راه آينده استان و كشور را تضمين كرده و آوازه افتخار آفريني هاي مردم اين ديار را، بيش از پيش در سراسر جهان طنين انداز كنند.

گذاشتن نظر