اخبار کنکور حرف آخر

نودانشجویان زرتشتی معرفی شدند

جشن معرفی نودانشجویان زرتشتیان که موفق شدند در کنکور امسال به دانشگاه‌ها راه یابند پنجشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار شد.

این برنامه که به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی در تالار خسروی تهران برگزار شد

این برنامه که به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی در تالار خسروی تهران برگزار شد با معرفی نودانشجویان زیر در رده‌های گوناگون دانشگاهی همراه بود:

رستم مژگانی

آویشن پرخیده

بهروز بزرگ‌چمی

فرانک جوانمردی

آرش خداداد کوچکی

آرمین خسرویانی

گلناز خسروی

بیتا عبد شریف‌آباد

شهزاد جاویدپور

ورهرام خوبیاری

گلنار کلان‌پور

پردیس مهرشاهی

فرشید منوچهری کلانتری

یاشمین نمیری

رایومند یزدانی

تریتی یزدانی

مهنام شهریاری

کیارش شمسی

شیرین دهموبد نصرآبادی

ویستا بختیاری

کیمیا کیانیان

ساسان سروشیان

مهسا نجمی

آندیا پشوتنی‌زاده

گیتا خدیوی

کاوه غیبی

نوشین ایران‌خواه

آرمیتا رستمی

آذین وفاداری

سیاوش شمس

ساناز فریدون‌زاده

منوچهر مژگانی

پویان زندیان

مهران منوچهری کلانتری

مینو آبیاری

آتریا باستانی

آناهیتا ماوندادی

نیکتا ایزدی

کیمیا یزدانی

موژان فریدونی

نیما باستانی

پویا اورمزدی

رستم باستانی اله‌آبادی

بهاره خسرویانی

بهمن اردشیریان

پوروچیستا گشتاسبی

سهراب خان‌بدر

فیروز شهریاری

پدرام کشاورزی

بهزاد بهزادی

بهزاد نوش

گذاشتن نظر