اخبار کنکور حرف آخر

پیشتازی یزدی‌ها در کنکور سراسری، ۲۴ ساله شد

در ۲۴ سال گذشته دانش آموزان استان یزد به صورت متوالی بیشترین میزان قبولی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی را به نسبت جمعیت کسب کرده‌اند.

محمدرضا قانع عزآبادی، مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآنی از یزد اظهار کرد: بنا به گزارش سازمان سنجش و آموزش کشور از مجموع ۱۴ هزار و ۸۷۴ داوطلب یزدی در تمامی گروههای آموزشی  ۷ هزار و ۵۲۸ نفر معادل ۵۰,۶۱ درصد درکنکور ۹۶ پذیرفته شده اند و پس از یزد به ترتیب دانش آموزان سمنان با قبولی  ۴۴.۴۱ درصد و  اصفهانی ها با قبولی  ۴۱.۹۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند .

وی ادامه داد: در گروه آموزشی ریاضی از مجموع ۲ هزار و ۲۴۸ داوطلب استان یزد  ۱ هزار و  ۸۷۸ نفر معادل ۸۳,۵۴ درصد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و پس از یزدی ها، دانش آموزان خراسان جنوبی باقبولی  ۷۷.۲۰درصد  و مازندران با قبولی ۷۵.۳۰ دوم و سوم هستند.
قانع افزود: در گروه آموزشی علوم انسانی نیز  از تعداد ۳ هزار ۴۳۰ داوطلب استان، ۲ هزار ۷۱۸ نفر معادل ۷۹,۲۴ درصد به دانشگاهها راه یافته اند و به دنبال آن سمنانی ها با قبولی  ۷۰.۴۶ و مازندرانی ها با قبولی  ۶۸.۷۰ در ردیف بعدی جای دارند.
وی ادامه داد: در گروه آموزشی علوم تجربی نیز از ۵ هزار و ۹۳۱ داوطلب یزدی  ۲ هزار ۵۸۷ نفر معادل ۴۳,۶۲ درصد درکنکور پذیرفته شده اند و  پس از آن داوطلبان سمنان با قبولی  ۳۲.۶۳ درصد  و  داوطلبان خراسان جنوبی با قبولی   ۳۱.۷۴درصد  دوم وسوم هستند .
مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: بررسی این نتایج نشان می دهد در  این رقابت علمی دانش آموزان استان نسبت به سال قبل از رقبای خود به خوبی  پیشی گرفته و  میزان فاصله خود را با استانهای دوم بیشتر کرده اند.
یادآور می شود در ۲۴ سال گذشته دانش آموزان استان یزد به صورت متوالی بیشترین میزان قبولی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی را به نسبت جمعیت کسب کرده اند.

گذاشتن نظر