اخبار کنکور حرف آخر

توسعه متوازن آموزشی در همه نقاط استان فارس

به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار که در شورای آموزش و پرورش استان سخن می گفت، با بیان اینکه مسیر پیشرفت هر جامعه از آموزش و پرورش و از همان دوران ابتدایی می گذرد خاطرنشان کرد: پیشرفت هر جامعه در گرو نگاه و توجه به آموزش و پرورش بوده و خواهد بود.

وی به تنگناهای مالی دولت نیز اشاره و تأکید کرد: با وجود همه کمبودها، مدیریتی مطلوب است که بتواند از حداقل ها حداکثر بهره برداری ها را داشته باشد.

مهندس تبادار گفت: گرچه توجه به زیرساخت ها امری بسیار مهم تلقی می شود اما آموزش و پرورش باید در کنار توجه جدی به سخت افزارهای لازم، نرم افزار و فعالیت های کیفی را با جدیت مورد توجه قرار دهد.
نماینده عالی دولت، فرهنگ سازی و توجه به نخبگان علمی را موتور محرکه پیشرفت هر جامعه توصیف و تصریح کرد: شورای آموزش و پرورش باید دیدار با نخبگان، نفرات برتر کنکور و المپیادهای علمی را در دستور کار قرار دهد و همواره از وضعیت آنها مطلع بوده و با تكریم این افراد فرهنگ نخبه پروری را در جامعه گسترش دهند.
وی مدرسه را محیط امنی برای دانش آموزان و خانواده ها دانست و گفت: خانواده و مدرسه در کنار هم و با در نظر گرفتن تمام ملزومات و نگاه جدی به آسیب های اجتماعی فرارو مورد توجه قرار گیرند تا دانش آموزان در بهترین شرایط بتوانند رشد نمایند.
استاندار فارس توجه به ورزش را نیز در امر سالم سازی دانش آموزان مفید دانست و افزود: باید به بهترین شکل از ظرفیت خیرین در حوزه مدرسه سازی و ورزش بهره گرفت و به همین منظور ارتباط مستقیم با خیرین در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد.

گذاشتن نظر