اخبار کنکور حرف آخر

قبولی کنکوری های خراسان شمالی در زیرگروه پزشکی حدود 572 درصد بیشتر شد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: شمار قبولی کنکوری های امسال در رشته های زیر گروه پزشکی در مقایسه با سال 92، حدود 572 درصد بیشتر شده است.

عباس سعیدی اظهار کرد: امسال 215 نفر از داوطلبان این استان که در دانشگاه ها انتخاب رشته کرده اند در زیر گروه های پزشکی پذیرفته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این رقم در سال 92، 32 نفر و در سال گذشته 190 نفر بوده است.
سعیدی با بیان اینکه شمار قبولی کنکوری های استان در رشته های زیر گروه مهندسی امسال در مقایسه با سال 92، 900 درصد رشد داشته است گفت: در کنکور امسال 260 نفر در رشته های زیر گروه مهندسی پذیرفته شده اند که این رقم در سال 92 تنها 26 نفر به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به افزایش بیش از 57 درصدی پذیرفته شدگان در رشته های حقوق و علوم قضایی در استان امسال در مقایسه با سال 92 افزود: شمار پذیرفته شدگان در رشته های حقوق و علوم قضایی از هفت نفر در سال 92 به 11 نفر در سال جاری رسیده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: در کنکور امسال 31 رتبه زیر 100 توسط داوطلبان استان کسب شده است و 212 نفر زیر رتبه 100 تا هزار داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: رتبه 243 نفر از کنکوری های امسال در استان هم زیر هزار بوده است.
163 هزار دانش آموز در حدود 2 هزار آموزشگاه زیر نظر 14 هزار نفر فرهنگی تحصیل می کنند.

گذاشتن نظر