گروه اصلی حرف آخر

سابقه تحصیلی؛ گارانتی ورود داوطلب به دانشگاه

خدایی گفت: داوطلب متقاضی ورود به دانشگاه، سابقه تحصیلی را به عنوان گارانتی ورود خود دارد.

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش با اشاره به آغاز ثبت‌نام برای کنکور ۹۸ اظهار کرد: یک میلیون و ۷۶ هزار نفر در کنکور ثبت‌نام کرده‌اند و علت افزایش حدود ۲۲ هزار نفری آن این است که سال گذشته با توجه به تغییر نظام آموزش و پرورش، مدارس فنی و حرفه‌ای و کار و دانش خروجی نداشت در حالی که امسال خروجی‌های نظام فنی و حرفه‌ای ۳۰ هزار نفر است.

رئیس سازمان سنجش در خصوص میزان کاهش ثبت‌نام برای کنکور با توجه به پذیرش از طریق معدل افزود: ما برای امسال توقع کاهش آنچنانی در ثبت‌نام کنکور نداشتیم؛ این سیستم باید پایدار شود تا خودش را نشان دهد، زیرا در آن زمان است که داوطلب متوجه شود و اثر آن را برای سال‌‎های آینده خواهیم دید.

وی با بیان اینکه امسال انتظار کاهش زیادی در متقاضیان کنکور نداشتیم، ادامه داد: داوطلب متقاضی ورود به دانشگاه، سابقه تحصیلی را به عنوان گارانتی ورود خود دارد و در کنار آن نیز کنکور را امتحان می‌کند و هر رشته بهتری که قبول شد همان را می‌رود.

گذاشتن نظر