اخبار کنکور حرف آخر

انجام مصاحبه شرط ورود به رشته پرستاری/ علاقمندی و نوع دوستی لازمه کار پرستاری است

رئیس نظام پرستاری بروجن گفت:با توجه به رتبه های بالای رشته پرستاری در کنکور پیشنهاد می شود از سال آینده مصاحبه هم جزیی از شرایط ورود دانشجویان به این حرفه گردد.

شیروانی گفت: در سال جاری شاهد قبولی رتبه های بالای کنکور در رشته پر طرفدار پرستاری بودیم براین اساس آینده پرستاری روشن تر از قبل خواهد بود زیرا در درجه اول سطح علمی پرستاری بهبود خواهد یافت به عبارتی بهترین سلاح پرستاری که همان علم و دانش است تقویت می شود.

وی ادامه داد: بواسطه سطح علمی بالا نیروهای پرستاری آینده زیر بار هردستور و امری نخواهند رفت بعبارتی شغل پرستاری به واقعیت قانونی خود نزدیک تر خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بروجن یادآور شد: اکنون که تقاضا برای ورود به شغل پرستاری زیاد شده است پیشنهاد می شود از سال آینده مصاحبه هم جزیی از شرایط ورود دانشجویان به حرفه مقدس پرستاری شود .
وی خاطر نشان کرد: پرستاری روحیه ایثار گری و از خودگذشتگی دارد بنابراین با مصاحبه  امید آن هست که پرستاری  خیلی سریع تر به مدینه فاضله مطلوب دست یابد.
شیروانی افزود: می توان براساس مصاحبه به دانشجویان پرستاری مشاوره داد که نیروی درمان باشد یا آموزش و یا کار ستادی و اجرایی و نقشه راه برای جوانی که می خواهد به همنوعانش خدمت کند روشن و واضح گردد.

گذاشتن نظر