اخبار کنکور حرف آخر

جدول شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه هنر

جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه هنر به منظور اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ اعلام شد .

دانشگاه هنر تهران، جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه هنر به منظور اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ که قصد انتخاب کد رشته محل‌های شبانه این دانشگاه را دارند به شرح زیر اعلام شد:

 سال  شهریه پروژه نهایی  شهریه ثابت  شهریه متغیر واحد عمومی  شهریه متغیر واحد پایه نظری  شهریه واحد نظری اصلی - تخصصی  شهریه واحدآزمایشگاهی، عملی و کارگاهی با دو ساعت اجرا در هفته  شهریه واحدآزمایشگاهی، عملی و کارگاهی با سه ساعت اجرا در هفته
۹۶  ۹۶۰.۰۰۰  ۱.۹۸۰.۰۰۰  ۱۶۰.۰۰۰  ۲۷۰.۰۰۰  ۳۲۰.۰۰۰  ۴۹۰.۰۰۰  ۷۲۰.۰۰۰

مبالغ اعلام شده به ریال است.

گذاشتن نظر