اخبار کنکور حرف آخر

راه‌اندازی پنج کتابخانه روستایی در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت مهرگیتی

با شروع سال تحصیلی جدید، پنج کتابخانه روستایی با مشارکت اهالی روستاها و همکاری موسسه خیریه مهرگیتی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شد.

این کتابخانه‌ها با استفاده از کتاب‌های اهدایی مهرگیتی در روستاهای هوشک سراوان؛  لانیاری در بخش مرکزی چابهار؛ پلان در بخش پلان چابهار ؛ رادو در بخش پلان چابهار و کوهمیتگ در بخش سرباز استان سیستان و بلوچستان شروع به کار کردند.

کتابهای ارسالی مهرگیتی برای این کتابخانه‌ها بیش از ۷ هزار جلد کتاب با موضوعات کنکور، کمک درسی، عمومی، زبان و کودکان است که آماده استفاده اهالی روستاهای یاد شده و روستاهای هم جوار است.

همچنین در آینده نزدیک پنج کتابخانه دیگر در روستاهای زیر به تعداد کتابخانه‌های مشارکتی روستایی استان سیستان و بلوچستان افزوده خواهد شد:
روستای گوزانی / بخش پلان چابهار
روستای تَلنگ / بخش تَلنگ قصرقند
روستای بیدلد /بخش مرکزی سرباز
روستای سرسوره / بخش مرکزی سوران
روستای بجاربازار/ بخش پلان چابهار

به امید ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

گذاشتن نظر