اخبار کنکور حرف آخر

تدارک 260 برنامه آموزشی برای دانشجویان/ورود 700 دانشجوی جدید از طریق کنکور به دانشگاه تهران

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای دانشجویان، حدود 260 برنامه آموزشی تدارک دیده ایم که قسمت عمده آن مربوط به تحصیلات تکمیلی است.

دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی 96 که در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دانشجویان جدیدالورود برگزار شد، گفت: حدود 700 نفر از دانشجویان از رشته های، پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، داروسازی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، تکنولوژی رادیولوژی و هوشبری از کنکور سراسری وارد می شوند و حدود 1300 نفر نیز دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم.
 

وی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای دانشجویان، حدود 260 برنامه آموزشی تدارک دیده‌ایم که قسمت عمده آن مربوط به تحصیلات تکمیلی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: به عنوان فردی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران درس خوانده و 30 سال تدریس کرده است، باید بگویم، دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور بی نظیر است، اما این برتری تنها یک ادعا نیست، بلکه مبتنی بر شواهد است و اعتباربخشی ها، رتبه بندی ها و بازرسی ها همگی بر این گفته صحه می گذارند.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در طول سال های متمادی، توانسته در تمام شاخص ها، رتبه اول را حفظ کند، اما نباید مغرور شد، چراکه علیرغم خصوصیات خوب، نواقص زیادی وجود دارد.
دکتر جعفریان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها دانشگاهی است که در رتبه بندی های بین المللی، از گروه پزشکی توانسته رتبه بیاورد و با توجه به رتبه بندی های بین المللی دربین تمام دانشگاه های کشور، اعم از پزشکی و غیر پزشکی جزو بهترین دانشگاه ها است.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی تایمز در بخش پزشکی، رتبه بین 200 تا 250 جهانی را به دست آورده است.
دکتر جعفریان گفت: در دنیا کم دیده می شود که یک دانشگاه تمام امکانات مربوط به آموزش اعم از آزمایشگاه، بیمارستان های آموزشی و شبکه را باهم داشته باشد و زیرمجموعه دانشگاه قرار بگیرند.

گذاشتن نظر