اخبار کنکور حرف آخر

امید برای یافتن شغل مناسب انگیزه تحصیل در دانشگاه

"دانیال" دانشجوی جدیدالورود انشگاه علم و صنعت است که برای تحصیل در رشته مهندسی عمران از شیراز به این دانشگاه آمده است.

 وی حضور در دانشگاه علم و صنعت را یکی از شانس های بزرگ خود می‌داند و به خبرنگار ایسنا می گوید: برای تحصیل در این رشته تلاش زیادی کردم. تمام دوره دبیرستان را با هدف تحصیل در رشته‌ای کارساز گذراندم و در دو سال پایانی تقریبا 5 روز در هفته درس می خواندم  تا برای تحصیل در این رشته آمادگی کافی داشته باشم. اما من امیدوارم بتوانم پس از گذراندن دوره تحصیل و البته کارآموزی در دوره تحصیل شغل مناسبی پیدا کنم.

اما به هر حال مشکلات در خصوص یافتن شغل مساله‌ای غیرقابل انکار است حتی برای کسی که در دانشگاه معتبر در خوانده است.

وی به آینده شغلی خود نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: متاسفانه تعداد فارغ التحصیلانی که نتواسته اند شغل مناسبی پیدا کنند در کشور افزایش یافته است از این رو آینده شغلی برای دانشجویان کمی مبهم است.

خوشحالم که در دانشگاه معتبری تحصیل خواهم کرد

"زیبا" دانشجوی جدید الورود از استان زنجان انگیزه خود را از تحصیل در دانشگاه تنها علاقه مندی به تحصیل و کسب علم می داند می گوید: خوشحالم که در دانشگاهی پذیرفته شده ام که اساتید برجسته ای دارد و جزو مهمترین دانشگاه های کشور است.

وی ادامه می دهد: سال گذشته را به دلیل درس خواندن در ساعت های طولانی و رفتن به کلاس های آموزشی و سرپوشی کردن از تفریحات و مهمانی ها به سختی گذرانده اما خوشحال است که نتایج تمام زحمات و سختی های خود را دریافت کرده و اکنون در دانشگاه معتبری ثبت نام می‌کند.

"زیبا" می گوید: قطعا در روزهای آینده فصل جدید در زندگی او آغاز خواهد شد که آینده شغلی و کاری او را رقم می زند.

این روزها حیاط دانشگاه‌ها جای قدم های دانشجویان جدید الورودی است که با بیم و امیدهای زیادی آمده اند تا خود را آماده ساختن خود و آینده کشور کنند؛ امید است دانشگاه هادر این آماده سازی به نحوی برنامه ریزی و عمل کنند که فردای این کشور را افرادی پرتوان، با استعداد، با انگیزه و شاداب رقم بزنند و نه افرادی سرخورده و ضعیف که از تمام سال های تحصیل تنها یک مدرک دانشگاهی به مدارک دیگر خود اضافه کرده‌اند.