اخبار کنکور حرف آخر

پذیرش ۵۰۰ داوطلب کنکور ۹۶ در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

مشهد- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: امسال دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ۵۰۰ داوطلب کنکور سراسری را از طریق مصاحبه پذیرش می کند.

سید حسین مجتبوی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: امسال دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی حدود هزار و ۳۰۰ دانشجو را در مراکز تربیت معلم پذیرش خواهد کرد که از این تعداد حدود ۵۰۰ نفر از طریق کنکور سراسری و ۸۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش دوره تحصیلی خود را طی می کنند.

وی افزود: عمده دانشجویان پذیرش شده از طریق کنکور سراسری مرد و برای تربیت معلمی ابتدایی خواهند بود.

رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: آموزش و پرورش بر تربیت معلمان برای دوره ابتدایی تاکید دارد به همین دلیل در میان دانشجویان پذیرفته شده از کنکور سراسری حدود ۷۵ درصد برای مقطع ابتدایی در دوره چهار ساله آموزش خواهند دید.

گذاشتن نظر